Skip to content Skip to footer

Հունիսի 1, 2022

Հունիսի 1-ը ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» ՔԿՀ-ում

Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնը և Հանրային քաղաքականության ինստիտուտը Հունիսի 1-ի՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» ՔԿՀ-ին են տրամադրել «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնները մեր կյանքում» գրքույկներն ու «Երթևեկենք անվտանգ»…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.