Skip to content Skip to footer

Հունիսի 14, 2022

«Երթևեկենք անվտանգ» սեղանի խաղ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության անչափահաս շահառուների համար

ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության անչափահաս շահառուների արդյունավետ զբաղվածության ապահովման և գիտելիքների բարելավման նպատակով Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնը և Հանրային քաղաքականության ինստիտուտը «Երթևեկենք անվտանգ» սեղանի խաղ են տրամադրել ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայությանը:…

Քննարկում. «Ինչո՞ւ է դատախազությունը խոչընդոտում ցմահ դատապարտյալների ռեժիմների փոփոխությանը»

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ 2022 թվականի հունիսի 14-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ «Ինչո՞ւ է դատախազությունը խոչընդոտում ցմահ դատապարտյալների ռեժիմների փոփոխությանը» թեմայով քննարկում։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.