Skip to content Skip to footer

11.11.2023

Պրոբացիայի ծառայությունն ամրապնդվում է արդարադատության ոլորտում․ Նախարարի տեղակալը կարևորել է ԵԽ հետ համագործակցությունը

2023 թվականի նոյեմբերի 10-ին տեղի է ունեցել Պրոբացիայի ծառայության և այլ պետական հաստատությունների ու շահագրգիռ կողմերի միջև միջգերատեսչական և միջառարկայական համագործակցության վերաբերյալ աշխատաժողովը։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Լևոն Բալյանը բացման խոսքում…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.