Skip to content Skip to footer

18.11.2023

«Արմավիր» ՔԿՀ-ում դատապարտյալներն ապրում են մշակութային շնչով

Հայաստանի մշակույթի գործիչների միության հետ համագործակցությամբ «Արմավիր» ՔԿՀ-ի ինքնագործ մշակութային միավորումը (նախագահ` Մուշեղ Մխիթարյան) ձեռնարկել է սեմինար դասընթաց, որը կրում է «Ազգային թատրոնը և բեմարվեստի հիմունքները» խորագիրը։ Նախաձեռնողը և սեմինարը…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.