Skip to content Skip to footer

06.02.2024

«Արմավիր» ՔԿՀ-ում տեղի ունեցավ «1924 թվին հայոց այգիներն ի՞նչ պտուղ տվին» խորագիրը կրող ասմունքի ցերեկույթ՝ նվիրված հայ մեծանուն գրող Պարույր Սևակի 100-ամյակին

ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ-ում հիմնարկի ինքնագործ մշակութային միավորման նախաձեռնությամբ և Սոցիալական, հոգեբանական, իրավական աշխատանքների բաժնի աջակցությամբ օրերս տեղի ունեցավ Պարույր Սևակի 100-ամյակին նվիրված «1924 թվին հայոց այգիներն ի՞նչ պտուղ տվին»…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.