Skip to content Skip to footer

19.02.2024

«Ես առողջ եմ»․ Ազատազրկված կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության խնդիրները

«Ես առողջ եմ» հաղորդման հյուրերն են Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը և Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի «Աբովյան» ՔԿՀ-ի ստորաբաժանման բժիշկ գինեկոլոգ Անահիտ Գրիգորյանը։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.