Skip to content Skip to footer

20.02.2024

«Ազատազրկված կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության խնդիրները». Քննարկման ամփոփում

2024 թվականի փետրվարի 19-ին «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը և Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկի ստորաբաժանման բժիշկ-գինեկոլոգ Անահիտ Գրիգորյանը մասնակցել են Հանրային ռադիոյի «Ես առողջ եմ» հաղորդմանը։…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.