Skip to content Skip to footer

13.05.2024

Նոր նախաձեռնություն՝ ուղղված ազատազրկված անձանց աշխատանքով ապահովելու հնարավորությունների ընդլայնմանը

Ուրախ ենք հայտնել, որ Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի ներկայացրած ծրագիրն Իմփաքթ Հաբ Երևանի Զարթիր 2023 թվականի ֆելոուշիփի հաղթող նախագծերից մեկն է և պարգևատրվել է 1000 ԱՄՆ դոլարի չափով ֆինանսական աջակցությամբ։ Ծրագրի…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.