Skip to content Skip to footer

Public discussions

Լուրեր․ «Վերանայվում է պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը»

Լուրեր-ը լուսաբանել է 2024թ․ մայիսի 23-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցած «Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի վերանայման հայեցակարգ․ ի՞նչը պետք է փոխվի, բայց ի՞նչն է փոխվում» թեմայով քննարկումը։

Լուրեր․ «Քրեակատարողական հիմնարկներում հայտնված կանանց հիմնախնդիրները»

Ժամը լրատվականը լուսաբանել է 2024 թվականի մարտի 7-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցաց «Անազատության մեջ գտնվող կանանց վերարտադրողական առողջությունը. խնդիրներ, մտահոգություններ» թեմայով քննարկումը։

Հանրային քննարկում․ ««Ազատազրկված կանանց վերարտադրողական առողջությունը. խնդիրներ, մտահոգություններ»

2024 թվականի մարտի 7-ին Մեդիա կենտրոնի «Հենման կետ» հաղորդման շրջանակում տեղի ունեցավ «Անազատության մեջ գտնվող կանանց վերարտադրողական առողջությունը. խնդիրներ, մտահոգություններ» թեմայով քննարկում։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.