Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Հարցազրույց. «Կալանավորների իրավունքները դեռ հնարավոր չէ չխախտել»

Epress.am-ի հյուրը «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանն է: Թեման վերաբերում է 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո քրեակատարողական համակարգում տեղի ունեցած բարեփոխումներին:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.