Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր. «ՀՀ ՔԿՀ-ներում բարձրագույն կրթություն է ստացել ընդամենը 11 դատապարտյալ»

Free News-ն անդրադարձել է «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի կազմակերպած քննարկմանը, որը տեղի է ունեցել 2022 թվականի հունվարի 21-ին Մեդիա կենտրոնում: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.