Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր. «ՔԿ-ներում ծրագրերը միտված են կրթական մակարդակի բարձրացմանը»

Առաջին ալիքը «Լուրեր»-ի շրջանակում անդրադարձել է քրեակատարողական հիմնարկներում կազմակերպվող կրթական ծրագրերին: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.