Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր. «Դատապարտյալների սնունդը մատուցվում է խախտումներով»

Factor TV-ի պատրաստած ռեպորտաժում Նարե Հովհաննիսյանը խոսել է Հայաստանի բանտերում սննդի մատուցման գործընթացի և արձանագրված խնդիրների մասին:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.