Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «Տևական ժամանակ ընտանիքի հետ կապ չունենալը ազդել է ազատազրկված կանանց վրա»

Factor.am-ի անդրադարձը 2022 թվականի հուլիսի 15-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցած «COVID-19-ը և ազատազրկված ու պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանայք» թեմայով քննարկմանը: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.