Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր. «Ինչպես են ՔԿՀ-ները հակազդել ՔՈՎԻԴ-19-ին. ուսումնասիրություն»

Լուրեր-ը լուսաբանել է «Քրեական արդարադատության համակարգում COVID-19 համավարակին գենդերազգայուն հակազդում. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով կոնֆերանսը: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.