Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Հանրային քննարկում․ «Կրթությունը՝ կրկնահանցագործությունը կանխող գործիք»

Հանրային ռադիոյի «Դպրություն» հաղորդաշարի հյուրերն են Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը, ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ կենտրոնական մարմնի ՍՀԻԱ բաժնի պետ Ծովինար Թադևոսյանը և Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնի վերականգնողական ծրագրերի և հանրակրթության բաժնի պետ Հասմիկ Հովակիմյանը։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.