Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Հանրային քննարկում․ «Վերականգնողական արդարադատություն. որքանո՞վ արդյունավետ է գործում համակարգը»

2024 թվականի փետրվարի 20-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ «Վերականգնողական արդարադատություն. որքանո՞վ արդյունավետ է գործում համակարգը» թեմայով քննարկում։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.