Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Հանրային քննարկում․ «ՊՎ ազատման համակարգի վերանայման հայեցակարգ»

2024թ. մայիսի 23-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ «Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի վերանայման հայեցակարգ․ ի՞նչը պետք է փոխվի, բայց ի՞նչն է փոխվում» թեմայով քննարկում։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.