Skip to content Skip to footer

Հանրային քննարկումներ

Լուրեր. «Պատժողական քաղաքականությանը փոխարինելու է եկել վերասոցիալականացումը. ցմահ դատապարտյալ Մհեր Ենոքյան»

Factor TV-ն լուսաբանել է 2023թ. փետրվարի 14-ին տեղի ունեցած «Կրթությունը քրեակատարողական հիմնարկներում. մարտահրավերներ և հեռանկարներ» թեմայով կոնֆերանսը: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.