Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

«Ազատազրկված անձանց աշխատանքային իրավունքի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում». Զեկույցի ամփոփում

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն 2020թ. օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին իրականացրել է «Ջատագովելով ազատազրկված անձանց աշխատանքի իրավունքի իրացման արդյունավետ մեխանիզմների մշակումը և կիրառումը» ծրագիրը, որի նպատակն է խթանել ազատազրկված անձանց աշխատանքի իրավունքի պաշտպանության հարցում պետության ստանձնած պարտավորությունների և որդեգրած սկզբունքների պատշաճ կատարումը:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է «Ազատազրկված անձանց աշխատանքային իրավունքի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» թեմայով հետազոտություն:

Հետազոտական աշխատանքները մեկնարկվել են 2020թ.-ի օգոստոսից:

Հետազոտության իրականացման համար ընտրվել են փաստաթղթերի որակական վերլուծության, համեմատական իրավական վերլուծության, խորին հարցազրույցների և գրավոր հարցումների մեթոդները։

Ուսումնասիրվել են ազատազրկված անձանց աշխատանքի իրավունքի իրացման օրենսդրական ու պրակտիկ խոչընդոտները և դրանց ազդեցությունն անհատական մակարդակում, մշակվել են իրավիճակի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ:

Հետազոտական զեկույցը կհրապարակվի շուտով:

Ծրագիրն իրականացվել է Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի ֆինանսական օժանդակությամբ և Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի խորհրդատվական աջակցությամբ:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.