Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Կլոր-սեղան քննարկում. համատեղ լուծումներ իրավախախտների արդյունավետ վերականգնման համար

2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ին «Ազատությունից զրկված անձնաց իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը» ծրագրի շրջանակներում Եվրոպայի խորհուրդը կազմակերպել է կլոր սեղան քննարկում, որտեղ Արդարադատության նախարարության, քրեակատարողական ծառայության, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները քննարկել են ազատությունից զրկված անձանց վերասոցիալականացման կարիքները։

Միջոցառման նպատակն էր հասցեագրել իրավախախտների վերաինտեգրման խնդիրը հասարակության մեջ վերասոցիալականացման և վերականգնողական ծրագրերի միջոցով: Ներկայացվել է առաջարկվող փորձնական ծրագիր, որը նպատակ ունի ծառայել որպես ազատազրկված անձանց հատուկ կարիքներին հարմարեցված արդյունավետ վերականգնման մոդել։

Միջոցառման կարևորագույն թեմաներից էին քրեակատարողական ծառայության և «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող վերասոցիալականացման միջոցների վերաբերյալ քննարկումները։ Ուսումնասիրվել են նաև միջազգային չափանիշներն ու լավագույն փորձը, ինչպես նաև Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկների կարիքներն ու կարողությունները՝ իրականացնելու վերասոցիալականացման ծրագրեր:

Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել է նաև փորձնական ծրագիր, որը նպատակ ունի ծառայել որպես ազատազրկված անձանց հատուկ կարիքներին հարմարեցված արդյունավետ վերականգնման մոդել:

Արդարադատության նախարարության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն իրենց աջակցությունն են հայտնել ծրագրին։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.