Skip to content Skip to footer

Ընթացիկ ծրագրեր

Ծրագիր 9. «COVID-19-ի ազդեցությունն ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու աղջիկների իրավունքների պաշտպանության վրա»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2022թ. ապրիլ - հունիս Դրամաշնորհի չափ 2,705,000 ՀՀ դրամ Դոնոր Հայաստանում կանանց հիմնադրամ Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու…

Ծրագիր 8. «Մարդիկ ճաղերից այն կողմ. ամրապնդելով ազատազրկված անձանց և հասարակության միջև կապը»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2021թ. հունիս - 2022թ. հունվար Դրամաշնորհի չափ 14,305 EU Դոնոր Պրահայի քաղաքացիական հասարակության կենտրոն Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է մեդիա հարթակի միջոցով նպաստել ազատազրկված անձանց, նրանց ընտանիքների և հասարակության միջև կապի ամրապնդմանը: Մեդիա հարթակում կներկայացվեն ազատազրկված…

Ծրագիր 7. «Նպաստելով ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի արդյունավետ իրացմանը»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2021թ. հունիս - 2022թ. հունվար Դրամաշնորհի չափ 6,867,000 ՀՀ դրամ Դոնոր Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի իրացման հարցում պետության ստանձնած պարտավորությունների և որդեգրած սկզբունքների պատշաճ կատարումը:   Ծրագրի…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.