Skip to content Skip to footer

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Լուրեր. «ՔԿՀ ներում հասարակական դիտորդների խմբի աշխատանքը խոչընդոտում են»
Նարե Հովհաննիսյանը ներկայացնում է Դիտորդների խմբի գործունեության խոչընդոտները: Քննարկումը տեղի է ունեցել 2018 թվականի հուլիսի 25-ին Մեդիա կենտրոնում: 
Լուրեր. «Այս տարի արձանագրվել է վաղաժամ ազատ արձակման 365 դեպք»
Factor TV-ի անդրադարձը «Դիտորդների խմբի գործունեության խոչընդոտները և ՔԿՀ-ներում մարդու իրավունքների խախտումների ընթացիկ խնդիրները» թեմայով քննարկմանը, որը տեղի է ունեցել 2018 թվականի հուլիսի 25-ին Մեդիա կենտրոնում:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.