Skip to content Skip to footer

Հետազոտություններ

«COVID-19 նոր կորոնավիրուսային հիվանդության ազդեցությունը կալանավորված և դատապարտված կանանց վրա»․ հետազոտություն

«COVID-19 նոր կորոնավիրուսային հիվանդության ազդեցությունը կալանավորված և դատապարտված կանանց վրա» հետազոտության նպատակն է խթանել կալանավորված և դատապարտված կանանց իրավունքների պաշտպանությունը համավարակի ժամանակ և բարձրացնել նրանց վերաբերյալ հանրային իրազեկվածությունը։ Հետազոտության խնդիրներն…

Ձեռնարկ քրեակատարողական հիմնարկների հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների և բուժաշխատողների համար

Քրեակատարողական հիմնարկների հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների և բուժաշխատողների համար նախատեսված այս ձեռնարկը կարևոր տեղեկատվական աղբյուր է: Այն ներառում է սեռականության, սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության վերաբերյալ համապարփակ եզրույթների բառարան` համապատասխան սահմանումներով…

«Ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց հիմնախնդիրները ՀՀ-ում». հետազոտություն

«Ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են քրեակատարողական ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրությունը, ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության նպատակով պետության որդեգրած քաղաքականությունը, ազատազրկված անձանց նկատմամբ սեռական կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հիմքով…

«Ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում». հետազոտություն

«Ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման և վերաինտեգրման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և ներկայացնել իրավիճակի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ: Միջազգային իրավական չափանիշների և փորձի, ինչպես նաև ներպետական…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.