Skip to content Skip to footer

Տեսաֆիլմեր

Ազատության ճանապարհին

Ամենամեծ արժեքն ազատությունն է. այն կյանքից էլ թանկ է։ Ես ասես երջանկության թմբիրի մեջ ընկա՝ լսելով դատավորի՝ «ազատ ես» արտահայտությունը:

Ձեռքդ տո՛ւր, հասարակություն

2022թ. մարտի 11-ին տեղի ունեցավ «Ձեռքդ տո՛ւր, հասարակություն» խորագրով միջոցառումը՝ նվիրված դատապարտյալների ստեղծագործական աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառքին:

Ազատության գինը

Կյանքը ցույց է տալիս, որ ազատություն ստանալուց հետո մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր է «վերադառնալ կյանք», լինել ընդունված ու ապրել բնականոն կյանքով...

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.