Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ապրելու կամքը

«Ապրելու կամքը» տեսաֆիլմը ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» ՔԿՀ-ում պատիժ կրող դատապարտյալներից մեկի մասին է, ում կարգախոսն է. «Մի՛ եղիր անցյալի գերին, եղի՛ր ապագայի ճարտարապետը»։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.