Skip to content Skip to footer

Կազմակերպության մասին

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2017 թվականին։

Կազմակերպության առաքելությունն է աջակցել այնպիսի իրավական պետության ձևավորմանը, որտեղ մարդը, նրա արժանապատվությունը, իրավունքները և ազատությունները ճանաչված են որպես բարձրագույն արժեքներ:

Կազմակերպության նպատակներն են.

Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են.

Կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրագործման համար Կազմակերպությունն իր առջև դնում է հետևյալ խնդիրները.

Կազմակերպության գործունեության առանցքում ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանությունն է: Այդ ուղղությամբ կազմակերպությունն իրականացրել է մի շարք ծրագրեր, որոնց շրջանակներում ուսումնասիրվել են ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրները, նրանց աշխատանքի և կրթության իրավունքի իրացման խոչընդոտները, քրեակատարողական հիմնարկներում սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականության դրսևորումները, գենդերային զգայուն քաղաքականության ներդրման կարևորությունը, իրավախախտում կատարած կանանց և աղջիկների հիմնախնդիրները: Կազմակերպությունն իր աշխատանքներում կարևորում է նաև ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու աղջիկների հզորացումը, մասնագիտական կարողությունների զարգացումը և աշխատանքային հմտությունների բարելավումը, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ հանրության վերաբերմունքի փոփոխությունը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.