Skip to content Skip to footer

Կազմակերպության մասին

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2017 թվականին։

Կազմակերպության առաքելությունն է աջակցել այնպիսի իրավական պետության ձևավորմանը, որտեղ մարդը, նրա արժանապատվությունը, իրավունքները և ազատությունները ճանաչված են որպես բարձրագույն արժեքներ:

Կազմակերպության նպատակներն են.

Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են.

Կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրագործման համար Կազմակերպությունն իր առջև դնում է հետևյալ խնդիրները.

Կազմակերպության գործունեության առանցքում ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանությունն է: Այս համատեքստում ուսումնասիրվել են ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրները, նրանց աշխատանքի և կրթության իրավունքի իրացման խոչընդոտները, քրեակատարողական հիմնարկներում սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականության դրսևորումները, ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու աղջիկների կարիքներն ու խնդիրները համավարակի պայմաններում, իրավախախտում կատարած կանանց և աղջիկների հիմնախնդիրները:

Կազմակերպությունն իրականացրել է մի շարք ծրագրեր՝ ուղղված քրեակատարողական հիմնարկների սոցիալական աշխատողների, հոգեբանների և բուժանձնակազմի մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը, ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու աղջիկների հզորացմանը և աշխատանքային հմտությունների բարելավմանը, նրանց նկատմամբ հանրության վերաբերմունքի փոփոխությանը:

Բացի այդ, կազմակերպությունը զբաղվում է քրեակատարողական համակարգում գենդերային զգայուն քաղաքականության ներդրման, ինչպես նաև բանտերում և պրոբացիայի ծառայությունում COVID-19 համավարակին գենդերազգայուն արձագանքի մեխանիզմների մշակման և ներդրման ջատագովությամբ:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.