Skip to content Skip to footer

Ընթացիկ ծրագրեր

Ծրագիր 11. «Օգնող մասնագետների զգայունության բարձրացում և մասնագիտական կարողությունների բարելավում՝ ի նպաստ ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց բարեկեցության»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2022թ. օգոստոս - հոկտեմբեր  Դրամաշնորհի չափ 3,000,000 ՀՀ դրամ Դոնոր «ՓԻՆՔ» իրավապաշտպան ՀԿ Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է նպաստել ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց համար ապահով սոցիալ-հոգեբանական և…

Ծրագիր 10. «Ջատագովելով բանտերում և պրոբացիայի ծառայությունում COVID-19 համավարակին գենդերազգայուն արձագանքի մեխանիզմների մշակման և ներդրման կարևորությունը»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2022թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր Դրամաշնորհի չափ 12,000 EU Դոնոր Նիդեռլանդների հելսինկյան կոմիտե Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է շահերի պաշտպանության միջոցով նպաստել բանտերում և պրոբացիայի ծառայությունում COVID-19 համավարակին գենդերազգայուն…

Ծրագիր 9. «COVID-19-ի ազդեցությունն ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու աղջիկների իրավունքների պաշտպանության վրա»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2022թ. ապրիլ - հունիս Դրամաշնորհի չափ 2,705,000 ՀՀ դրամ Դոնոր Հայաստանում կանանց հիմնադրամ Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.