Skip to content Skip to footer

Ավարտված ծրագրեր

Ծրագիր 8. «Մարդիկ ճաղերից այն կողմ. ամրապնդելով ազատազրկված անձանց և հասարակության միջև կապը»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2021թ. հունիս - 2022թ. հունվար Դրամաշնորհի չափ 14,305 EU Դոնոր Պրահայի քաղաքացիական հասարակության կենտրոն Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է մեդիա հարթակի միջոցով նպաստել ազատազրկված անձանց, նրանց ընտանիքների և հասարակության միջև կապի ամրապնդմանը: Մեդիա հարթակում կներկայացվեն ազատազրկված…

Ծրագիր 7. «Նպաստելով ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի արդյունավետ իրացմանը»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2021թ. հունիս - 2022թ. հունվար Դրամաշնորհի չափ 6,867,000 ՀՀ դրամ Դոնոր Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի իրացման հարցում…

Ծրագիր 6. «Պրոբացիայի կին շահառուների հզորացում՝ հանուն կայուն ապագայի»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2021թ., հունիս - օգոստոս Դրամաշնորհի չափ 1,595,000 ՀՀ դրամ Դոնոր Հայաստանում կանանց հիմնադրամ Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է խթանել պրոբացիայի կին շահառուների տնտեսական կայունությունը: Ծրագրի խնդիրներն…

Ծրագիր 5․ «Ջատագովելով ազատազրկված անձանց աշխատանքի իրավունքի իրացման արդյունավետ մեխանիզմների մշակումը և կիրառումը»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2020թ., օգոստոս - նոյեմբեր Դրամաշնորհի չափ 800,000 ՀՀ դրամ Դոնոր Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ ԲՀՀ-Հայաստան Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատազրկված անձանց աշխատանքի իրավունքի պաշտպանության հարցում…

Ծրագիր 4․ «Ջատագովելով սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականության արգելքը քրեակատարողական հիմնարկներում»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2020թ., մայիս - սեպտեմբեր Դրամաշնորհի չափ 520,550 ՀՀ դրամ Դոնոր «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն է նպաստել ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց հավասարության և…

Ծրագիր 3. «Նվազեցնելով կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքներն ազատազրկված կանանց ու անչափահասների և նրանց ընտանիքների շրջանում»

Իրականացման վայրը Երևան Տևողություն 2020թ., մայիս - հունիս Դրամաշնորհի չափ 530,000 ՀՀ դրամ Դոնոր Հայաստանում կանանց հիմնադրամ Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքներն իրավախախտում կատարած կանանց ու…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.