Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ծրագիր 13․ «Փոխակերպելով ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում»

Իրականացման վայրը

Երևան

Դոնոր

Հայաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատուն 

Տևողություն

2024թ., ապրիլ-հուլիս

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց բարեկեցությունը և պաշտպանել նրանց իրավունքները՝ բարելավելով քրեակատարողական հիմնարկներում սոցիալական, հոգեբանական և առողջապահական ծառայությունների որակը և հասանելիությունը։

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Հիմնվելով միջազգային փորձի վրա՝ քրեակատարողական հիմնարկների սոցիալական աշխատողների, հոգեբանների և բժշկական անձնակազմի համար մշակել ուղեցույց՝ ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց ներառական և զգայուն սոցիալ-հոգեբանական և առողջապահական ծառայություններ տրամադրելու համար: 

  • Համագործակցել շահագրգիռ պետական կառույցների, այդ թվում՝ քրեակատարողական համակարգի ղեկավարության հետ՝ ապահովելու համար ուղեցույցի հասանելիությունը համապատասխան մասնագետների շրջանում, ինչպես նաև խթանելու համար դրա կիրառումն ազատազրկված ԼԳԲՏ հետ ամենօրյա աշխատանքում:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.