Skip to content Skip to footer

Զեկույցներ

Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ 2022թ. ԱՄՆ Պետքարտուղարության զեկույցը

ԱՄՆ պետքարտուղարության Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և աշխատանքի բյուրոն հրապարակել է 2022 թվականի մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցը (հասանելի է անգլերենով): Զեկույցն անդրադառնում է Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներին առնչվող խնդիրներին, մասնավորապես շենքային պայմաններին, առողջապահական…

Դիտորդների խմբի 2021 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի 2021 թվականի գործունեության հաշվետվությունն ամփոփում է մշտադիտարկման արդյունքները, առավել տարածված խնդիրները, դրանք կարգավորելուն միտված Խմբի ձեռնարկած գործողությունները,…

Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ 2021թ. ԱՄՆ Պետքարտուղարության զեկույցը

ԱՄՆ պետքարտուղարության Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և աշխատանքի բյուրոն հրապարակել է 2021 թվականի մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցը։ Զեկույցն անդրադառնում է նաև խնդիրներին, որոնք առնչվում են Հայաստանի բանտերի և կալանավայրերի պայմաններին, վարչակազմին…

Դիտորդների խմբի 2020 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի 2020 թվականի գործունեության հաշվետվության մեջ ամփոփ ներկայացված են դիտարկման արդյունքները, առանձին-առանձին նկարագրված են առավել տարածված խնդիրները, դրանք…

ՄԱԿ-ի ՀՊԴ 2019թ. զեկույց՝ Հայաստանում հավասարության իրավունքի պաշտպանության իրավիճակի վերաբերյալ

Խտրականության դեմ պայքարի և հանուն հավասարության կոալիցիան բրիտանական Equal Rights Trust կազմակերպության հետ համատեղ 2019 թվականի հուլիսին Հայաստանում հավասարության իրավունքի պաշտպանության իրավիճակի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման զեկույց է ներկայացրել։…

Դիտորդների խմբի 2019 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի 2019 թվականի գործունեության արդյունքները: Այն ամփոփում է 2019 թվականին քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացված մշտադիտարկման արդյունքներն…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.