Skip to content Skip to footer

Այլ ռեսուրսներ

«Կանայք ազատազրկման վայրերում». Ձեռնարկ գենդերային զգայուն մշտադիտարկման համար

Սույն փաստաթուղթը Միջազգային բանտային բարեփոխում (PRI) և Խոշտանգումների կանխարգելման ասոցիացիա (APT) կողմից մշակված Ազատազրկման վայրերի մշտադիտարկման գործիքի մի մասն է: Այն նպատակ ունի վերլուծություն և գործնական ուղեցույց տրամադրել մշտադիտարկում իրականացնող…

«ԼԳԲՏԻ անձինք ազատազրկման վայրերում. կանխարգելիչ մշտադիտարկման հիմունքները». Ազատազրկման վայրերում մշտադիտարկման ձեռնարկ

Սույն փաստաթուղթը «Միջազգային բանտային բարեփոխում» (PRI) կազմակերպության և «Խոշտանգումների կանխարգելման ասոցիացիա»-ի (APT) կողմից մշակված «Ազատազրկման վայրերի մշտադիտարկման գործիք»-ի մի մասն է: Այն նպատակ ունի տրամադրել վերլուծություն և գործնական ուղեցույց՝ օգնելու…

«Դեպի ազատությունից զրկված ԼԳԲՏԻ անձանց արդյունավետ պաշտպանություն». Մշտադիտարկման ուղեցույց

Միջազգային բանտային բարեփոխումները հրապարակել է «Կորոնավիրուս․ բանտում գտնվող անձանց առողջության խնամքը և մարդու իրավունքները» վերտառությամբ ուղեցույցը։ Այն հասանելի է անգլերենով։ Կարդալ ուղեցույցը

«COVID-19»-ի պատրաստվածությունը, կանխարգելումը և վերահսկողությունը բանտերում և ազատազրկման այլ վայրերում». Միջանկյալ ուղեցույց

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հրապարակել է «COVID-19»-ի պատրաստվածությունը, կանխարգելումը և վերահսկողությունը բանտերում և ազատազրկման այլ վայրերում» միջանկյալ ուղեցույցը։ Այն հասանելի է անգլերենով։ Կարդալ ուղեցույցը

«Կորոնավիրուս․ բանտում գտնվող անձանց առողջության խնամքը և մարդու իրավունքները». Ուղեցույց

Միջազգային բանտային բարեփոխումները հրապարակել է «Կորոնավիրուս․ բանտում գտնվող անձանց առողջության խնամքը և մարդու իրավունքները» վերտառությամբ ուղեցույցը։ Այն հասանելի է անգլերենով։ Կարդալ ուղեցույցը

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.