Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Կրթության ոլորտի փորձագետի թափուր հաստիքի հայտարարություն

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը փնտրում է կրթության ոլորտի իրավաբան-հետազոտողի:

Աշխատանքի սկիզբը՝ 2021թ. հունիսի 21

Աշխատանքի տևողությունը՝ 5 ամիս

Աշխատանքային ներգրավվածությունը՝ շաբաթական մինչև 20 ժամ

Ընտրված հետազոտողից ակնկալվում է.
 • Ուսումնասիրել ազատազրկված անձանց կրթությանն առնչվող միջազգային իրավական փաստաթղթերը, ներպետական իրավական ակտերը, ծրագրերը, ռազմավարությունները և քաղաքականության փաստաթղթերը, նոր մշակվող իրավական ակտերի նախագծերը, հետազոտությունները, էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումները և կատարել դրանց համեմատական վերլուծություն:
 • Ուսումնասիրել ազատազրկված անձանց կրթությանն առնչվող միջազգային ու ներպետական փորձը և կատարել դրանց համեմատական վերլուծություն:
 • Խորին հարցազրույցների անցկացման համար մշակել հարցաշարեր:
 • Հիմնախնդրի վերաբերյալ ծրագրի շահառուների և կարևոր դերակատարների կարծիքը և առաջարկություններն ուսումնասիրելու նպատակով իրականացնել խորին հարցազրույցներ:
 • Ամփոփել խորին հարցազրույցների միջոցով ստացված տեղեկատվությունը:
 • Փաստաթղթերի վերլուծության արդյունքները համադրել տեղեկատվություն ստանալու վերաբերյալ գրավոր հարցումների և խորին հարցազրույցների միջոցով հավաքագրված տեղեկատվության հետ և մշակել հետազոտական զեկույց:
 • Մասնակցել մամուլի ասուլիսների և քննարկումների, անհրաժեշտության դեպքում ներկա լինել շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներին։
Թափուր հաստիքին դիմող անձը պետք է ունենա հետևյալ որակավորումները.
 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Ազատազրկված անձանց կրթության ոլորտում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու փորձ,
 • Հայերենի և անգլերենի՝ իբրև աշխատանքային լեզուների գերազանց իմացություն:
Դիմելու ընթացակարգ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2021թ. հունիսի 17-ը [email protected] և [email protected] էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկել.  

 • Ինքնակենսագրություն,
 • Նախկինում իրականացված հետազոտությունների կամ զեկույցների օրինակներ,
 • 1 երաշխավոր անձի տվյալներ (անուն, ազգանուն, զբաղվածության ոլորտ, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստ),
 • Մատուցվող ծառայությունների գնային առաջարկ (Տե՛ս կից ֆայլում):

Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 055 155 300 հեռախոսահամարով կամ գրել վերոնշյալ էլեկտրոնային հասցեներով։

Առաջին փուլն անցած դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի:
Ծրագրի մասին

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը 2021թ. հունիսի 1-ից մեկնարկել է «Նպաստելով ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի արդյունավետ իրացմանը» ծրագիրը, որի նպատակն է խթանել ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի իրացման հարցում պետության ստանձնած պարտավորությունների և որդեգրած սկզբունքների պատշաճ կատարումը:

Օրենսդրական և իրավակիրառ պրակտիկայի մի շարք խնդիրների պատճառով ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքն արդյունավետ ձևով չի իրացվում, թեև այն ամրագրված է քրեակատարողական ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրությամբ և կառավարության կողմից դիտարկվում է որպես վերասոցիալականացման քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ:

Առաջարկվող ծրագրի արդյունքում ակնկալում ենք նպաստել նշված հիմնախնդիրների լուծմանը՝ ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքին առնչվող հիմնախնդիրների վերհանման և հանրայնացման, համապատասխան օրենսդրության բարելավման, պրակտիկ խնդիրների կարգավորման, պատասխանատու կառույցների միջև համագործակցության խթանման միջոցով:

Այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից Շվեդիայի միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» ծրագրի շրջանակում։

Կազմակերպության մասին

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» հկ-ն հիմնադրվել է 2017թ.-ին: Կազմակերպության առաքելությունն է աջակցել այնպիսի իրավական պետության ձևավորմանը, որտեղ մարդը, նրա արժանապատվությունը, իրավունքները և ազատությունները ճանաչված են որպես բարձրագույն արժեքներ:

Կազմակերպության գործունեության առանցքում ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանությունն է: Այդ ուղղությամբ իրականացվել են մի շարք ծրագրեր:

Կազմակերպության գործունեությանը կարող եք ավելի մանրամասն կերպով ծանոթանալ ֆեյսբուքյան էջում հետևյալ հղումով՝ https://www.facebook.com/legalinitiativesngo:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.