Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «Բռնություն «Նուբարաշեն» ՔԿՀ ում»

Նարե Հովհաննիսյանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ին մասնակցել է «Հոդված 3» ակումբի կազմակերպած «Բռնություն «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում. քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի ու վերասոցիալականացման քաղաքականության խնդիրները» թեմայով քննարկմանը: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.