Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «Որոշ քրեակատարողական հիմնարկներ փակվում են»

Հանրային ռադիոյի «Քո ձայնը» հաղորդաշարի հյուրերն են ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության շտաբի պետ Ռուբեն Դարբինյանը և ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամ Նարե Հովհաննիսյանը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.