Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Հարցազրույց. «ՔԿՀ-ում ոչ-ոք չպետք է անմարդկային վերաբերմունքի արժանանա»

ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամներ Նարե Հովհաննիսյանը և Արա Ղարագյոզյանը հյուրընկալվել են 1-ին լրատվականին: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.