Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «Կրթությունը քրեակատարողական հիմնարկներում»

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը Բուն TV-ի եթերում խոսել է քրեակատարողական հիմնարկներում կրթության կազմակերպման հնարավորությունների մասին:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.