Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «Պատժից ազատման մեխանիզմները համավարակների ժամանակ»

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը և «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-ի նախագահ, քրեական արդարադատության ոլորտի փորձագետ Արշակ Գասպարյանը 2022թ. դեկտեմբերի 13-ին Մեդիա կենտրոնում մասնակցել են «Պատժից ազատման մեխանիզմները համավարակների ժամանակ» թեմայով քննարկմանը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.