Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր․ «Դատաիրավական համակարգում դեռ բարեփոխումների կարիք կա»

«Ազատ լուրեր»-լ լուսաբանել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցած «Պատժել պետք չէ ներել. որտե՞ղ է պետությունը դնում ստորակետը» թեմայով քննարկումը։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.