Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Դիտորդների խմբի 2017 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական Դիտորդների խմբի 2017 թվականի գործունեության արդյունքները:

Հաշվետվության մեջ ներկայացված տեղեկատվությունը, փաստերն ու բարձրացված հարցերը արդյունք են վերահսկողության ընթացքում վեր հանած տվյալների, ներպետական օրենսդրական կարգավորումների և համապատասխան միջազգային չափանիշների համեմատական վերլուծության:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացված մշտադիտարկման, իսկ հետագայում՝ հետազոտության կազմման աշխատանքներին մասնակցել է նաև «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը:

 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.