Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Աստված միշտ ներում է

Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին և Սուրբ Աննա եկեղեցիների հոգևոր հովիվ Տեր Զենոն քահանա Բարսեղյանը հոգևոր ծառայություն է իրականացնում «Դատապարտյալների հիվանդանոց» և «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ-ներում։ Նա նշում է՝ բոլորն Աստծո զավակներն են, իսկ Աստված ներում է զղջացողին։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.