Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Հարցազրուցավարի թափուր հաստիքի հայտարարություն

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը փնտրում է հարցազրուցավարի:

Աշխատանքի տևողությունը՝ 1 ամիս

Աշխատանքային ներգրավվածությունը և վարձատրությունը՝ գործարքային

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը 2021թ. հունիսի 1-ից մեկնարկել է «Նպաստելով ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի արդյունավետ իրացմանը» ծրագիրը, որի նպատակն է խթանել ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի իրացման հարցում պետության ստանձնած պարտավորությունների և որդեգրած սկզբունքների պատշաճ կատարումը:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է այցելություններ կատարել նախապես ընտրված քեակատարողական հիմնարկներ և խորին հարցազրույցներ անցկացնել յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկից 2 աշխատակցի և 4 ազատազրկված անձի հետ:

Ընտրված դիմորդից ակնկալվում է.
 • Ծրագրի ղեկավարի հետ այցելել նախապես ընտրված քրեակատարողական հիմնարկ,
 • Նախապես մշակված հարցաշարի հիման վրա անցկացնել խորին հարցազրույցներ,
 • Սղագրել հարցազրույցները, ամփոփել և ներկայացնել արդյունքները:
Թափուր հաստիքին դիմող անձը պետք է ունենա հետևյալ որակավորումները.
 • Բարձրագույն կրթություն` նախընտրելի է հասարակական գիտությունների ոլորտում (ուսանողները նույնպես կարող են դիմել),
 • հարցազրուցավարի աշխատանքային փորձ (ցանկալի է),
 • խոցելի խմբերի անձանց հետ աշխատանքի փորձ,
 • հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
 • սեղմ ժամկետներում արդյունավետ աշխատելու կարողություն,
 • թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • պատասխանատվություն, ուշադրություն և ճշտապահություն:
Քրեակատարողական ոլորտի գործունեության փորձը կդիտվի որպես առավելություն:
Լրացուցիչ պահանջներ.
 • Ազատազրկված անձանց հիմնախնդիրների վերհանում, բացահայտում, հետաքննում և հետևողական լուսաբանում,
 • Հիմնախնդիրների օբյեկտիվ և անկողմնակալ ներկայացում, ոչ խտրական և զգայուն բառապաշարի կիրառում, անաչառ և զգայուն մոտեցման ցուցաբերում,
 • Փաստերի հավաստի և ճշգրիտ ներկայացում,
 • Լրագրողական էթիկայի կանոնների պահպանում,
 • Նյութի ձևաչափի և մատուցման նորարարական, ստեղծարար մոտեցում,
 • Նոր մեդիա գործիքների արդյունավետ կիրառում,
 • Զգայական-գեղարվեստական լեզու, կերպարների հուզականություն:

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը ինքնակենսագրությունն ուղարկել [email protected] և [email protected] էլեկտրոնային հասցեներին՝ վերնագրի դաշտում նշելով «Հարցազրուցավար» բառը:

Առաջին փուլն անցած դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.