Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր. «ՔԿՀ ներում հասարակական դիտորդների խմբի աշխատանքը խոչընդոտում են»

Նարե Հովհաննիսյանը ներկայացնում է Դիտորդների խմբի գործունեության խոչընդոտները: Քննարկումը տեղի է ունեցել 2018 թվականի հուլիսի 25-ին Մեդիա կենտրոնում: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.