Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր. «Դատապարտյալների խցերն անմխիթար են»

«Ազդարարն» անդրադարձել է «Մարդու իրավունքների խախտումները ՔԿՀ-ներում 2017-2018 թվականներին» թեմայով ասուլիսին, որը տեղի է ունեցել 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Մեդիա կենտրոնում:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.