Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Հարցազրույց. «ՔԿՀ-ներում մի շարք խնդիրներ շարունակում են չլուծված մնալ»

Քրեակատարողական համակարգի և ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց մի շարք այլ խնդիրների մասին iravaban.net-ի հետ զրուցել է Նարե Հովհաննիսյանը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.