Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ասուլիս. «Ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրները»

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ 2019 թվականի ապրիլի 26-ին  Մեդիա կենտրոնում տեղի է ունեցալ «ԼԳԲՏ ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրները» թեմայով ասուլիս:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.