Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր. «Երբ ԼԳԲՏ խմբին պատկանող անձը հայտնվում է բանտում»

Ա1+-ն անդրադարձել է «ԼԳԲՏ ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրները» թեմայով մամուլի ասուլիսին, որը տեղի է ունեցել 2019 թվականի ապրիլի 26-ին Մեդիա կենտրոնում:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.