Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «ՔԿՀ-ները պատրաստ չէ՞ին կորոնավիրուսի տարածմանը»

Նարե Հովհաննիսյանը մասնակցել է «ՔԿՀ-ները պատրաստ չէ՞ին կորոնավիրուսի տարածմանը» թեմայով առցանց քննարկմանը, որը տեղի է ունեցել 2020 թվականի ապրիլի 9-ին Մեդիա կենտրոնում: 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.