Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «Կրթության իրավունքի խնդիրը՝ ՔԿՀ-ներում»

Հանրային ռադիոյի «Դպրություն» հաղորդաշարի հյուրերն են «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը և Եվրասիա միջազգային համալսարանի Իրավագիտության ամբիոնի դասախոս Նունե Ջոմարդյանը։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.