Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քննարկում. «Առողջապահական ծառայությունները և խնդիրները ՔԿՀ-ներում»

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ 2022 թվականի հուլիսի 12-ին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ «COVID-19 հիվանդության ազդեցությունն ազատազրկված կանանց առողջության իրավունքի վրա» թեմայով քննարկում։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.